środa, 25 maja 2016

Stawianie balaski Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Budowa sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na plot i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku jak przewidywane balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz